Thờ phật bà quan âm trên bàn thờ gia tiên có sao không?

Vì hoàn cảnh nhà mình xây cấp 4, hình chữ nhật, nên mình có bàn thờ gỗ tam đa để thờ gia tiên, ông bà đặt ngay tại phòng khách hướng ra ngoài cửa, bàn thờ mình có 3 bát nhang, bên trái cúng tổ cô ông mãnh, bên phải cúng gia tiên, còn bát nhang giữa mình cúng phật bà quan âm, phòng khách mình nhỏ nên không thể làm... hiển thị thêm Vì hoàn cảnh nhà mình xây cấp 4, hình chữ nhật, nên mình có bàn thờ gỗ tam đa để thờ gia tiên, ông bà đặt ngay tại phòng khách hướng ra ngoài cửa, bàn thờ mình có 3 bát nhang, bên trái cúng tổ cô ông mãnh, bên phải cúng gia tiên, còn bát nhang giữa mình cúng phật bà quan âm, phòng khách mình nhỏ nên không thể làm riêng bàn thờ phật đc, liệu thờ phật bà quan âm cùng trên 1 bàn với gia tiên có phạm gì không? Tượng bà quan âm là tuong đứng mình để chính giữa, phía sau trên tường có tranh của bà quan âm nữa. Còn hình ông bà mình đặt bên phải góc dưới thấp hơn tượng phật....
1 câu trả lời 1