Nhà xây hướng không hợp mệnh Tây tứ trạch nên treo chuông gió và gương bát quái như thế nào vậy các bác?

Cả nhà mình 3 người đều mệnh Kim, thuộc Tây tứ trạch, nhưng lại xây nhà cửa quay hướng Nam, bị phạm Hoạ Hại, hướng không hợp với bản mệnh, mình có tìm hiểu thì nghe nói treo chuông gió và gắn gương bát quái lồi để khắc chế sát khí, hoạ hại... Vậy có thể cho mình biết trường hợp của mình nên treo chuông gió có số... hiển thị thêm Cả nhà mình 3 người đều mệnh Kim, thuộc Tây tứ trạch, nhưng lại xây nhà cửa quay hướng Nam, bị phạm Hoạ Hại, hướng không hợp với bản mệnh, mình có tìm hiểu thì nghe nói treo chuông gió và gắn gương bát quái lồi để khắc chế sát khí, hoạ hại... Vậy có thể cho mình biết trường hợp của mình nên treo chuông gió có số lượng mấy thanh nhôm, và gương bát quái nên dùng gương lồi hay lõm. Cảm ơn các bạn.
4 câu trả lời 4