Tâm đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 1 năm trước

Giải thích giúp mình câu này đi tại sao lại chọn B vậy?

4 Câu trả lời

Xếp hạng
 • alex
  Lv 7
  1 năm trước

  câu nào ?

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  c

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  k

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  b

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.