Theo bạn, 15 quốc gia nổi tiếng nhất thế giới là gì?

trừ việt nam
2 câu trả lời 2