UỐNG BAO NHIÊU VIÊN THUỐC NGỦ RA ĐI?

Mình muốn không phải chịu đựng nữa. Uống bn thì ra đi v cac b
7 câu trả lời 7