Mọi người ơi cho mình hỏi Thùy liêm thính chính và Lâm triều xưng chế của hậu phi cổ đại khác nhau như thế nào?

1 câu trả lời 1