Em gay nay 16t cu 14-15cm mà vẫn chưa lột bao quy đầu , có cách nào làm cho lột bao quy đầu nhanh k ạ ?

12 câu trả lời 12