Nút nguồn đt hư có sửa được không?

Số là cái đt mình vừa hết hạn bảo hành. Mua mới thì tiếc vì nó còn tốt lắm, nhưng nút nguồn nó liệt rồi. Cụ thể là cái phím cứng. Chứ tháo nắp ra ấn vào phím nguồn bên trong thì rất là nhạy chứ ko phải hư. Không hiểu sao, gắn nắp vào ấn thì nó trơ ra. Bị vậy đem đi có sửa được không các bạn. Trước giờ chỉ biết việc... hiển thị thêm Số là cái đt mình vừa hết hạn bảo hành. Mua mới thì tiếc vì nó còn tốt lắm, nhưng nút nguồn nó liệt rồi. Cụ thể là cái phím cứng. Chứ tháo nắp ra ấn vào phím nguồn bên trong thì rất là nhạy chứ ko phải hư.
Không hiểu sao, gắn nắp vào ấn thì nó trơ ra. Bị vậy đem đi có sửa được không các bạn. Trước giờ chỉ biết việc hư phím nguồn ở trong luôn thì sửa đc chứ như này không biết sao.
6 câu trả lời 6