Mọi người ơi. Sau khi ngủ dậy mắt trái của e tự nhiên thành 3 mí. Bây giờ 2 mắt k cân nhau. 2 hôm rồi mà chưa đỡ. Ai biết cách khắc phục k ạ?

4 câu trả lời 4