Hs tb hay hs yếu hay kém?

Toán tb 5.9,văn tb 6.1 chỉ có tiếng anh tb là 3.4 mấy môn phụ còn lại thì trên 3.5 thì hs gì ạ?
7 câu trả lời 7