Ko nói nhiều, chủ nhật buồn, em 2k2 ở Đà nẵng tìm anh tâm sự. Preview ảnh.https://tinyurl.com/yak3bf6x, fb https://tinyurl.com/yagl9lqq?

14 câu trả lời 14