Học ngành sư phạm khi rút hồ sơ thì có phải đền bù kinh phí đào tạo có nhiều ko ? hết học kì 1 ạ?

Học?
6 câu trả lời 6