Em cần chị tâm sự ạ tuổi tác ko thành vấn đề em 18 tuổi ở Bình Tân?

1 câu trả lời 1