Mấy đứa cháu gửi hình có ghi là"e chỉ muốn đi xã tress đàng hoàng, làm e vui vẻ và a trả tiền ks, e k cần tiền....." V là thật hay nó lừa v?

2 câu trả lời 2