Tại sao lại bảo quản cá bằng axit hữu cơ?

3 câu trả lời 3