Hãy nêu 1 hiện tượng chứng tỏ các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt,giữa chúng có khoảng cách.?

3 câu trả lời 3