Sịp tam giác và boxer dùng cho những loại quần nào? Ví dụ quần đùi vải thì tam giác hay boxer...vv ? Boxer dùng cho loại quần nào ?.?

6 câu trả lời 6