Giúp em bài tập hóa 10 với ạkh.Em cảm ơn?

https://s.yimg.com/tr/i/dfdf826c4d6147739de6d332f276bcb5_C.jpeg
4 câu trả lời 4