? đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 2 năm trước

Cho 5.4g một kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với 6.72l khí cl2 sau phản ứng thu được m muối khan. Tìm m muối khan?

8 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 2 năm trước

  BÀI LÀM

  Do kim loại pư vs khí clo chỉ tạo ra muối clorua nên theo định luật bảo toàn khối lượng thì:

  khối lượng muối = tổng khối lượng của kim loại và khí clo

  mà số mol của khí clo là:6.72/22.4=0.3(mol)

  -->m=5.4+0.3*71=26.7(g)

 • elolla
  Lv 4
  2 năm trước

  .

 • Ẩn danh
  3 tuần trước

  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 • 2 năm trước

  Gọi kim loại cần tìm là M ( hóa trị x )

  nCl2=6,72/22,4=0,3(mol)

  2M + xCl2->2MClx

  0,6/x <- 0,3 ->0,6/x

  M=5,4/0,6/x =9x (g/mol)

  mà M là kim loại nên có hóa trị từ 1->3

  kẻ bảng => x=3 => M=27g/mol

  => M là Nhôm

  m muối khan =0,6/3 * 133,5 =26,7 (g)

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

 • 2 năm trước

  (6.72 L Cl2) / (22.4 L/mol) = 0.300 mol Cl2

  2 X + Cl2 → 2 XCl

  (0.300 mol Cl2) x (2 mol X / 1 mol Cl2) = 0.600 mol X

  (5.4 g X) / (0.600 mol X) = 9 g X / mol

  X = Be ? BeCl không tồn tại.

  4 X + 3 Cl2 → 2 X2Cl3

  (0.300 mol Cl2) x (4 mol X / 3 mol Cl2) = 0.400 mol X

  (5.4 g X) / (0.400 mol X) = 13.5 g X / mol

  X = N? Không phải là kim loại

  X + Cl2 → XCl2

  (0.300 mol Cl2) x (1 mol X / 1 mol Cl2) = 0.300 mol X

  (5.4 g X) / (0.300 mol X) = 18 g X / mol

  X = O , X = F ? Không phải là kim loại

  2 X + 3 Cl2 → 2 XCl3

  (0.300 mol Cl2) x (2 mol X / 3 mol Cl2) = 0.200 mol X

  (5.4 g X) / (0.200 mol X) = 27 g X / mol

  X = Al ?

  X + 2 Cl2 → XCl4

  (0.300 mol Cl2) x (1 mol X / 2 mol Cl2) = 0.150 mol X

  (5.4 g X) / (0.150 mol X) = 36 g X / mol

  X = Cl ? Không phải là kim loại

  Vậy muối khan phải là AlCl3.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.