E muốn hỏi vì e lm mất bằng tốt nghiệp cấp 3 và e đang học năm cuối nhà trường yêu cầu bằng gốc để xét tốt nghiệp. Mất r có đc xét bằng đh k?

7 câu trả lời 7