Cho e hỏi e tính nhuộm và duỗi cùng lúc lần đầu tiền vậy có sao kh ạ ?

7 câu trả lời 7