Cho e hỏi e tính nhuộm và duỗi cùng lúc lần đầu tiền vậy có sao kh ạ ?

8 câu trả lời 8