Hiện e đang mang thai hơn 5 tháng dự đến tháng 5 sinh..ai thật sự muốn nhận con nuôi thì lh 0965618267?

6 câu trả lời 6