Tôi muốn tìm mua Shophouse tại dự án The Terra An Hưng?

Tôi ở nước ngoài mới về, có xem truyền thông về dự án the terra an hưng ở hà đông hà nội, thấy rất đẹp nên tôi muốn mua shophouse tại đây. có cách nào để mua từ chủ đầu tư mà không qua sàn không? cảm ơn
8 câu trả lời 8