? đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 2 năm trước

Cho 1 dd chứa 30% HNO3 vào 1 dd HNO3 chứa 55% HNO3 . Cần trộn bao nhiêu lít dd 1 vào 2 để thu đc 100 lít chứa 50% dd HNO3?

10 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 2 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  (100 L) x (50%) = ((z L) x (55%)) + ((100-z)L x (30%))

  z = 80 L 55%

  100-z = 20 L 30%

 • Ẩn danh
  4 tuần trước

  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 • 2 năm trước

  20 lít nha

 • 2 năm trước

  20 lít

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 2 năm trước

  Vhno3 30% cần dùng = X (lít)

  Vhno3 55% cần dùng = Y (lít)

  ta có:

  X + Y= 100 (1)

  30%X + 55%Y = 100x50% (2)

  từ (1),(2)=> X = 20 (lít) và Y = 80(lít)

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

 • 2 năm trước

  Áp dung quy tắc đường cheo co 4*mddHNO3 30% = mddHNO3 55%

  => 4*nHNO3 dd 30% = nHNO3 dd 50%

  => 4*VHNO3 dd 30% = nHNO3 dd 50%

  => VHNO3 dd 30% = 100 : 5 = 20 ( l )

 • 2 năm trước

  theo mk thì áp dụng quy tắc đường chéo ta có : V1/V2 = 5/20 => V1 = 5 , V2 = 20 (lít )

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.