M.n cho mình hỏi câu The favourable weather has put the harvest forward nghĩa là gì ạ.thanks?

8 câu trả lời 8