Có nên hỏi thẳng người ghét mình lý do họ không thích mình để sửa đổi không?

Mình muốn biết lý do nhưng không biết làm thế nào
7 câu trả lời 7