Hanni đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 1 năm trước

Bố hơn con 30t. Sau 3 năm tuổi bố và con tròn 50tuổi. Tính tuổi hiện tại của mỗi người?

9 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 năm trước

  htai bố 37, con 7

  • ru1 năm trướcBáo cáo

   *****]

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  bố năm nay 37 tuổi còn con 7 tuổi.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  (A-B)=30; (A+B) +6 =50 [A=t.bố,B=t.con].

  | |

  ¥ €

  » ¥ + € = 74 » A = 37

  » B= 7

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  bố 50

  con 20

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 1 năm trước

  Bố 37 tuổi. Con 7 tuổi

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  c

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  k

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  b

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  X- y = 30

  X +3 + y + 3 = 50

  X tuổi bố htai

  Y tuổi con htai

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.