Bố hơn con 30t. Sau 3 năm tuổi bố và con tròn 50tuổi. Tính tuổi hiện tại của mỗi người?

9 câu trả lời 9