Hanni đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 2 năm trước

Bố hơn con 30t .Sau 3 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 50t .tính tuổi của mỗi người hiện nay?

9 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 2 năm trước

  [Bài này có nhiều cách giải, mình sẽ giải bài toán bằng cách lập phương trình nhé! Để mình trình bày chi tiết]

  Gọi x là số tuổi của con hiện nay.

  Hiện nay, bố hơn con 30 tuổi, số tuổi của bố là: x + 30

  Sau 3 năm nữa, số tuổi của bố và của con lần lượt là x + 33 và x + 3.

  Theo đề bài, sau 3 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 50 tuổi, ta có:

  (x + 33) + (x + 3) = 50 => x = 7

  Vậy: Hiện nay, số tuổi của con là 7 và của bố là x + 30 = 37.

  (Nếu bạn không hiểu hãy phản hồi cho mình.)

 • 2 năm trước

  Tuổi của bố là:

  (50+30):2-3=37(tuổi)

  Tuổi của con là:

  37-30=7(tuổi)

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  Con 7t, bố 37t

 • 2 năm trước

  Số tuổi hiện nay của con: x => số tuổi của bố hiện nay là x+3

  Sau 3 năm

  (x+3) + (x+30 +3) =50

  <=> 2x= 50 - 36 = 14

  <=> x=7

  Vậy số tuổi của con là 7, bố là 37

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

 • alex
  Lv 7
  2 năm trước

  con =c

  Bố hơn con 30t ---> Bố = c+30

  Sau 3 năm nữa ---> con =c+3 , Bố = c+33

  c+3 + c+33 = 50

  ....

 • 2 năm trước

  bố 37 tuổi con 17 tuổi.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.