Em vô sinh nên các Anh có thể xuất vào thoải mái. Đặc biệt Em thích cái kiểu chơi gần ra rồi rút ra đút vào miệg Em mà bắn.?

Anh nào khỏe làm 5 lần đc thì liên hệ với Em nhé. Em thích chơi cái đầu tiên rút ra đưa lên miệng Em bắn vào để nuốt. Mấy cái sau lâu ta thì xả vào lồn Em.
Liên hệ :  0368957204
32 câu trả lời 32