Chào bác. Cho em hỏi máy androi đang dùng thì có hiện một cửa sổ nhỏ mầu trắng có dòng chữ thông báo về một vấn đề gì đó. Đó là gì ạ.?

3 câu trả lời 3