Asobi đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 2 năm trước

Lim x(√(x^2+1)-√(x^2-2))?

Giúp mình với

9 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Bạn có thể vào đây để gửi câu hỏi và nhận đáp án ngay lập tức nhé https://dapandethi.vn/lop-12/

 • 2 năm trước

  a 30 tuổi rồi giờ a quên hết

 • 2 năm trước

  bài này x chạy tới đâu vậy bn

  lim x( căn(x^2+1)- căn(x^2-2))= lim x((x^2+1-x^2+2)/(căn(x^2+1)+căn(x^2-2))=lim 3x/(căn(x^2+1)+căn(x^2-2))

  nếu x --->+ vô cùng thì lim=3/2

  nếu x ---->- vô cùng thì lim=-3/2

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  Bài này làm lượng liên hợp

 • 2 năm trước

  Chẹp

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.