Làm ơn chỉ giúp mình đây là giai điệu của bài hát nào với tính tinh tinh tinh tinh tình tính tinh . Mình chỉ nhớ nó là bài hát cổ trang TQ?

7 câu trả lời 7