Bây giờ tóc em là màu khói sám giờ e muốn nhuộm màu vàng hay đồng dc không?

3 câu trả lời 3