Cho mình hỏi là cty mình chỉ cho ứng trước lương là 70%, tức là ứng đc 2.907.000vnd, vậy làm sao tính đc 30% còn lại?

17 câu trả lời 17