Xin giúp đỡ tìm lại danh sách bạn bè cũ trên Yahoo . 31-1-2019?

Chào Ban QT và mọi người.
Đã lâu lắm rồi mình không còn sài yahoo. Nay mình muốn tìm lại danh sách bạn bè cũ và dữ liệu chat thời quá khứ các bạn ai biết hỗ trợ mình giúp nhé. Mình dowload data messenger rồi mà k tìm được gì. Mình đăng nhập bằng ĐT nhé mn.Mong được hồi âm và giúp đỡ. Trân trọng
4 câu trả lời 4