Thánh nhân nào giúp em giải bài bài này với ạ, e xin cảm ơn?

Cho tam giác ABC có AB=21cm, AC=28cm, BC=35cm. Vẽ đường cao AH.
a/ Chứng minh tam giác ABC vuông. Tính chiều cao AH
b/ Chứng minh tam giác HBA đồng dạng với tam giác HAC
c/ Đường phân giác của góc A cắt BC tại M. Tính độ dài đoạn thẳng MB, MC
9 câu trả lời 9