Lỗi ứng dụng iPhone 6s sau khi khởi động lại bị quay về bản cập nhật cũ sủa thế nào ạ?

Cần tìm cách sửa lỗi
4 câu trả lời 4