Naruto đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 12 tháng trước

Tìm các số nguyên dương a,b,c biết a³-b³-c³=3abc và a²=2b+2c?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 12 tháng trước
  Câu trả lời hay nhất

  a³ - b³ - c³ = 3abc

  <=> a³ - (b + c)³ + 3bc(b + c) - 3abc = 0

  <=> (a - b - c)[a² + (b + c)² + a(b + c)] - 3bc(a - b - c) = 0

  <=> (a - b - c)(a² + b² + c² + ab - bc + ca) = 0

  <=> (a - b - c)[(a + b)² + (b - c)² + (c + a)²] = 0

  <=> a - b + c = 0 ( vì a, b, c nguyên dương)

  <=> a = b + c = a²/2 => a = 2 => b = c = 1

  • Naruto12 tháng trướcBáo cáo

   ko phải a-b+c=0 mà a-(b+c)=0

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 tháng trước

  H

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 11 tháng trước

  a

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 8 tháng trước

  Hóng

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  12 tháng trước

  c

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  12 tháng trước

  k

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  12 tháng trước

  b

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.