Cảm nhận về khổ thơ đầu bài thơ nhớ rừng?

3 câu trả lời 3