Chó nhà bị chó khác cắn và mất thịt.?

Chó nhà mình bị chó nhà hàng xóm cắn. Mất một miếng thịt ở má phải. Hai-ba ngày đầu sưng. Hôm kia chó nhà mình móc ra và chảy máu.Mình nên làm gì?
4 câu trả lời 4