Xin hỏi là khi nói về tín đồ Cơ Đốc giáo thì thêm trước đó là từ các; những có được không?

Xin hỏi là khi nói về tín đồ Cơ Đốc giáo thì thêm trước đó là từ các; những
Vd như: Những tín đồ Cơ Đốc giáo có đúng văn phạm không ạ? Vì mình không theo Đạo Kito nên không rành. Xin cám ơn.
3 câu trả lời 3