Nếu rớt TN THPT 2019, e phải làm sao để sống tiếp đây.Em 0 thể theo kịp kiến thức lớp 12.Năm nay thi với kiến thức 3 năm.Em cố hết sức rồi?

3 câu trả lời 3