Thái đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 2 năm trước

Tính số mol của 56 g Fe hoá học 8?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 2 năm trước

  Đáp án bằng 1

 • 2 năm trước

  Số mol của 56 gam Fe:

  n(Fe) = m/M(Fe) = 56/56 = 1 mol.

 • 2 năm trước

  (56 g Fe) / (55.8450 g Fe/mol) = 1.0 mol Fe

 • Ẩn danh
  3 tuần trước

  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 2 năm trước

  ( ͡° ͜ʖ ͡°) LoL 1 mol

 • 2 năm trước

  n Fe = m/M= 56/56=1

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  Chia 56 bằng 1 mol @@

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.