Thái đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 1 năm trước

Tính số mol của 56 g Fe hoá học 8?

6 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 năm trước

  Đáp án bằng 1

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  Số mol của 56 gam Fe:

  n(Fe) = m/M(Fe) = 56/56 = 1 mol.

  • anh1 năm trướcBáo cáo

   giải giúp viết công thức cấu tạo của c8h10

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  (56 g Fe) / (55.8450 g Fe/mol) = 1.0 mol Fe

 • 1 năm trước

  ( ͡° ͜ʖ ͡°) LoL 1 mol

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 1 năm trước

  n Fe = m/M= 56/56=1

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  Chia 56 bằng 1 mol @@

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.