Có lỗi với mẹ?

Mùng 4,bị hàng bên nội ghé chơi tổ chức tiệc...khi họ hàng về...bố mẹ đã say và ngủ...trong người có tý men...không kìm dc đã vén váy tuột quần lót mẹ xuống và đút cu vào quan hệ tình dục với mẹ...giờ tỉnh lại thấy có lỗi...nhưng lại muốn quan hệ tình dục với mẹ lần nữa...vì nghỉ lại chỉ giúp cho mẹ sướng thôi vì... hiển thị thêm Mùng 4,bị hàng bên nội ghé chơi tổ chức tiệc...khi họ hàng về...bố mẹ đã say và ngủ...trong người có tý men...không kìm dc đã vén váy tuột quần lót mẹ xuống và đút cu vào quan hệ tình dục với mẹ...giờ tỉnh lại thấy có lỗi...nhưng lại muốn quan hệ tình dục với mẹ lần nữa...vì nghỉ lại chỉ giúp cho mẹ sướng thôi vì bố lớn tuổi không giúp dc mẹ
8 câu trả lời 8