Mình là bi 2k2 ai chung với mình muốn trao đổi thì để lại zl mình add nha?

3 câu trả lời 3