Show hàng qua lại e lài trai cu 20cm tìm một bn nữ có nhu cầu để lại zalo?