Em mới đi chơi gái,e chỉ cho nó bú cu em thui, còn em thì chỉ hôn hít,hon lồn nó thui, em ko có cho cu vào lồn thi co bi sao k?

1 câu trả lời 1