Em chuẩn bị mở đại lí gạo bác nào đặt giúp em cái tên hay hay với?

1 câu trả lời 1