Có bạn nữ nào muốn vét máng mà không qhtd.kín đáo không? Hà nội nhé. Để lại số zalo mình kb?