Năm nay e 17t vậy khi cha mẹ ly hôn e có thể không lựa chọn theo cha hoặc mẹ hay không?